Názor odborníka

ŽÍŽALICE

Veronika Vítová (rozená Schönová)

Od roku 2004 je registrovaný ergoterapeut, může vykonávat praxi bez odborného dohledu. Je členkou profesní organizace České asociace dětských Bobath terapeutů a profesní organizace rodinných terapeutů SOFT. Pracovala v Centru komplexní péče pro děti s poruchami vývoje FN Motol, na dětském neurologickém oddělení fakultní Thomayerovy nemocnice, v Jedličkově ústavu a pro lůžkové a ambulantní pacienty dětské části FN Motol, dále také v o.s. Prev-Centrum.

Žížalice nabízí z pohledu dětského ergoterapeuta všestranné využití u dětí s různým zdravotním znevýhodněním.

Je založená na jednoduchém principu základní desky a komponent, které nabízejí možnost stupňování her a činností od těch nejjednodušších, pro ty děti, které mají těžké zdravotní znevýhodnění (např. sledování vytváření obrázku na Žížalici, uchopování „špuntíků“ z Žížalice) až po hry složité, které vyžadují dobrou pozornost a jemnou motoriku. Z hlediska motoriky umožňuje Žížalice rozvoj jemné motoriky, různých druhů úchopů, zapojení obou rukou do činnosti a podporu izolovaných pohybů zápěstí a prstů. Vzhledem k většímu rozměru Žížalice je možné zaměřit se také na rozsah pohybu v jednotlivých kloubech horní končetiny. Jednotlivé části „žížaly“ a „špuntíky“ je možné využít i samostatně nebo s nimi pracovat i v 3D rozměru a podpořit tak děti v jejich konstrukční představivosti, nápodobě, uvědomění si posloupnosti.

Plocha Žížalice a její jednotlivé komponenty umožňují také rozvoj koordinace oko-ruka, cílení pohybu a mohou podpořit i prostorovou orientaci dítěte na ploše. Žížalice tak muže být dobrým základem pro nácvik grafomotoriky.

Z hlediska senzoriky má Žížalice výhody v možnosti vybrat si barvu základové desky, což je důležité pro děti s poruchami zraku. Vhodná barva desky pak může dobře kontrastovat s barevností „žížal“. Z hlediska kognitivních funkcí jak již bylo zmíněno Žížalice může rozvíjet nápodobu, posloupnost, lze ji využít pro nácvik paměti a hlavně pozornosti. Pomocí Žížalice je možné rozvíjet i dovednosti související s poznáváním barev, tvarů a také dovednosti početní. Z hlediska sociálních dovedností Žížalice vybízí k tvoření a hrám. Může sloužit jako „komunikační most“ jak mezi dětmi, tak mezi dětmi a dospělými bez nutnosti komunikace verbální.

 

PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D.

přednášející na VŠTVS PALESTRA, specializace: pedagogická a pedagogicko-psychologická diagnostika a poradenství, autorka a spoluautorka publikací: Speciální pedagogika v praxi, Specifika edukace seniorů, Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách
Žížalice je unikátní hračka pro klienty různého věku s různými edukačními potřebami. Lze ji využít jak při rozvíjení jemné (i hrubé) motoriky u dětí, tak při rozvíjení prostorového vnímání, procvičování pravolevé orientace, pro nácvik koncentrace pozornosti či jen pro smysluplné využití času během čekání u lékaře či na vyřízení nějaké žádosti na úřadu.

Hrací desky je možné využít i v elementární výuce při nácviku čtení a psaní – pomocí hadiček mohou děti procvičovat vzory písmen (či později v rámci speciálně-pedagogických náprav u dětí se specifickými vzdělávacími potřebami). Hadičky v tomto případě tvoří zajímavou alternativu textilních písmen či drátků, které se rovněž pro nácvik prvopočátečního čtení a psaní používají.

Její nespornou výhodou je zejména snadná údržba a možnost pravidelného a jednoduchého hygienického ošetření, což je velmi cenné při práci s malými dětmi a seniory.

Díky různým barevným kombinacím speciálních hadiček, s nimiž se na desce manipuluje, tvoří hračka zároveň zajímavý designový doplněk interiéru čekáren, odborného pracoviště i tříd.

Velmi vhodnou pomůckou je Žížalice rovněž při rozvíjení motoriky u seniorů a osob se sníženou hybností, činnosti na této hrací desce mohou vhodně doplnit ergoterapeutická cvičení. Desky lze rovněž využít při kognitivním tréninku, záleží v tomto směru na tvůrčím přístupu odborníka, který s deskou bude pracovat.

Desku můžeme vhodně využít jak při individuální práci s klientem, tak je možné ji využít i při práci s menší skupinou klientů (nácvik neverbální komunikace, plnění společného úkolu, rozvoj sociálních dovedností).

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím